Beklentiler ve Sorumluluklar

Mentordan Beklenenler ve Sorumluluklar

 • Gönüllü olmak,
 • Alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak,
 • Proje öncesinde ve sürecinde gerçekleştirilecek ve planlanacak eğitimlere, toplantılara katılmak,
 • Bir Proje dönemi (6 ay) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1 defa görüşmeyi taahhüt etmek,
 • Her seans sonrası dolduracağı “seans sonu görüşme tutanağını” program yetkililerine ulaştırmak,
 • Görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven esaslarına uygun hareket etmek,
 • Mentee’ye gerekli zamanı ayırmakta özen göstermek, 
 • Mentee’nin beklentileri doğrultusunda onu bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Mentee’ye farkındalık kazandırmak,
 • Deneyimlerini, becerilerini ve uzmanlık alanlarını aktarmak,
 • Mentee’ye danışmanlık alanıyla ilgili gerekli iletişim ağını sağlamak,
 • Projenin kurallarının ve sorumluluklarını bilincinde olmak.

Menteeden Beklenenler ve Sorumluluklar

 • Gönüllü olmak,
 • Proje öncesinde gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak,
 • Bir proje dönemi (6 ay) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1 defa görüşmeyi taahhüt etmek,
 • Her seans sonrası dolduracağı “seans sonu görüşme tutanağını” proje yetkililerine ulaştırmak,
 • Tüm proje süresince görüşmelerde saygı ve güven esaslarına uygun hareket etmek,
 • Mentor’un kendisine ayırdığı zamanı en verimli şekilde değerlendirmek,
 • Olumsuz durumlarda organizasyon/proje yetkilisine hemen bilgi vermek.
 • Mentor ile iş birliği yapmak ve iletişime açık olmak,
 • Geri bildirim almaya açık olmak,
 • Projenin planlanan dönemine bağlı kalmak,
 • Projenin kurallarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.