PUSULAM PROJESİNİN AMACI

İzmir’de yer alan üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilmek, alanında tecrübeli Mentor’ların bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri ve dayanışma içinde olabilecekleri bir ortam yaratmaktır.

MENTORLUK NEDİR?

Belirli bir konuda yaşam ve mesleki tecrübelerini; bir kişiden diğerine gönüllülük çerçevesinde taşındığı karşılıklı bir ilişkidir. Mentor’luk; bilgisini, deneyimini, aklını paylaşmaya hazır bir kişinin bu değişimi isteyen bir diğer kişi ile arasındaki destekleyici ilişkiyi temsil eder.

MENTOR KİMDİR?

  • Profesyonel kariyer, yönetim ve liderlik becerileri ile rol model,
  • Açık fikirli, esnek ve desteğe ihtiyaç duyulan alanların farkında,
  • Kendisini ve diğerlerini geliştirmeye istekli,
  • İletişimde ve ilişki yönetiminde başarılı,
  • Tüm iş yoğunluğuna rağmen Mentee için zaman yaratan ve ulaşılabilir.

MENTEE KİMDİR?

  • Mentor’un bilgi ve deneyiminden yararlanarak,
  • Potansiyelini keşfetmek,
  • Kendini geliştirmek ve kariyer hedefine ulaşmak için,
  • Öğrenmeye ve gelişime açık, Mentor’u ile iş birliğine gönüllü kişi.

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ

Profesyonel yaşama hazırlanan İzmir Üniversitelerinin İ.İ.B.F., İşletme ve Mühendislik Fakültelerinin bazı bölümlerinin son sınıf öğrencilerini iş hayatına hazırlamak, süreçlerini kolaylaştırmak, kendilerini keşfetmelerini ve bireysel gelişimlerini desteklemek.

UYGULAMA SÜRECİ

Bir program dönemi Ocak 2021- Haziran 2021 tarihlerini kapsamaktadır. Toplam 6 ay sürecek programda Mentee ve Mentor’ların ayda en az 1 defa online platformlarda görüşme yapmaları gerekmektedir.

MENTORLAR

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN Ege Şube’sinin sağlayacağı alanında 3 yıl tecrübeli deneyimli profesyoneller. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN Ege Şubesi’nin yayımladığı Mentor ilanına başvuran, program beklenti ve sorumlulukları karşılayabilecek adaylardan seçilecektir.

MENTEELER

İzmir’de yer alan üniversitelerin (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi) İ.İ.B.F. ve İşletme Fakültesi (İktisat Böl., İşletme Böl., Lojistik Yönetimi Böl., Uluslararası İlişkiler Böl., İnsan Kaynakları Yönetimi Böl. ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Böl., Bilgisayar Mühendisliği Böl., Endüstri Mühendisliği Böl., İnşaat Mühendisliği Böl., Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin son sınıf öğrencilerinden veya projedeki üniversitenin son sınıflarından oluşur ve üniversiteler tarafından tespit edilir.